Mgr. Monika Longauerová

Klinický psychológ
Mac

Klinickej psychológii sa venujem už niekoľko desiatok rokov. Za ten čas som v rámci nej prešla rôznymi prostrediami ako bol napríklad detský domov, či detská nemocnica, aby som sa nakoniec usadila v ambulancii klinickej psychológie.

Tu sa už viac ako 20 rokov venujem v prvom rade detským a dospievajúcim klientom a ich rodinám. V ďalšom rade prijímam klientov, ktorí už prekročili prah dospelosti.

Po atestácii z klinickej psychológie nasledovali mnohé hodiny výcvikov, workshopov a prednášok.
Za všetky, ktoré som absolvovala tu spomeniem len niektoré, pre mňa najdôležitejšie:
Symbolicko- relaxačný výcvik pre deti a dospelých, Výcvik v psycho-traumatológii, Psychoterapeutický výcvik v systemickej terapii a Výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii.

Služby

ikona

Psychologická diagnostika

 • posúdenie psychického a emočného zrenia
 • posúdenie intelektu
 • posúdenie osobnostnej štruktúry
ikona

Individuálne psychologické poradenstvo

ikona

Individuálna a párová psychoterapia

ikona

Filiálna psychoterapia

Terapia, kde rodič absolvuje stretnutia spolu s dieťaťom, cieľom je vylepšiť vzťah medzi rodičom a dieťaťom a porozumieť si lepšie v komunikácii a prežívaní.

ikona

Psychologické vyšetrenia pre rôzne účely

Napr. lekár, škola, zamestnávateľ, posudková komisia atď.

ikona

Krízová intervencia

Pri psychicky nadmerne zaťažujúcich udalostiach.

Cenník

Cenník výkonov

 • Ktoré nie sú hradené zdravotnými poisťovňami a vyžadujú 100 % spoluúčasť poistenca

 • Nad rámec limitu zdravotnej poisťovne Dôvera, Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa

 • Mimo ordinačných hodín

 • Na žiadosť pacienta alebo iného subjektu, ktorý nie je zo zákona oprávnený odporučiť vyšetrenie hradené z verejného zdravotného poistenia

Komplexná psychodiagnostika (vrátane anamnestického vyšetrenia, nálezu a poradenstva pre rodičov) / hodina 120,- EUR
Parciálna psychodiagnostika / hodina 60,- EUR
Individuálna psychoterapia /50 min. 45,- EUR
Individuálne poradenstvo / 50 min. 45,- EUR
Párová psychoterapia / 90 min. 70,- EUR
Párová psychoterapia / 60 min. 55,- EUR
Skupinová psychoterapia / osoba 20,- EUR
Krízová intervencia / do 50 min. 45,- EUR
Administratívne výkony /vystavenie posudku o psychickom stave pre potreby PKSZ, tresto- právne a správne konanie na žiadosť občana, polície alebo vyšetrovateľa, vystavenie potvrdenia o psychickom stave pre rôzne účely/ 30,- EUR
Náhrada za stratu času pre neúčasť klienta na dohodnutom termíne 30,- EUR
Doplatok k vyšetreniu mimo ordinačných hodín /každá začatá hod./ 20,- EUR
Doplatok za prácu v čase pracovného pokoja 50,- EUR
Terapia nezaradená inde - Z. 50.4 / 50 min. 45,- EUR
Intervencia po psychoterapii - Z. 54.3 / 50 min. 45,- EUR

Okruhy ťažkostí

S čím sa na mňa môžete obrátiť
kvety
 • úzkosti, rôzne strachy
 • depresívne stavy
 • zajakávanie, tiky
 • pomočovanie
 • osobnostné zrenie, emočná vyspelosť
 • výchovné ťažkosti a poruchy správania
 • poruchy príjmu potravy
 • problémy s adaptáciou (na nový kolektív, nové prostredia)
 • psychosomatické poruchy
 • smútenie (po strate blízkeho a i.)
 • posúdenie spôsobilostí pre vybraté štúdium a povolanie
 • spracovávanie konfliktov (vo vzťahoch, na pracovisku...)
 • diagnostika emočných porúch a psychopatologických čŕt osobnosti
 • ťažkosti so spánkom

Kontakt

Kontaktné údaje
Ambulancia klinickej psychológie
Psycho-Rehab s.r.o.
Mgr. Monika Longauerová
Prostějovská 14, 08001 Prešov
tel.: +421 517 713 841
mob.: +421 905 438 119
e-mail: monika.longauerova@gmail.com
Ambulantné hodiny:
pondelok: 7.00 – 14.00 hod. /od 13.00-13.30-obed/
utorok: 7.00 – 14.00 hod. /od 13.00-13.30-obed/
streda: 7.00 – 14.00 hod. /od 13.00-13.30-obed/
štvrtok: 7.00 – 14.00 hod. /od 13.00-13.30-obed/
piatok: 7.00 – 14.00 hod. /od 13.00-13.30-obed/
Zmluvné zdravotné poisťovne:
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Union zdravotná poisťovňa, a. s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Možnosť využitia služieb aj pre samoplatcov, podľa cenníka.